Meny Lasse og Lise`s Hundehotel - Telefon 915 10 205

  Startside

  Om oss

  Om hotellet

      Om oppholdet

      Betingelser

  Veterinærtjenester

      Spm. til veterinær

  BESTILLING

      Bestillingsskjema

      Før levering

  Priser

  Åpningstider

  Kontakt

  Samarbeidspartnere

  Kart

Betingelser og vilkår for opphold ved Lasse og Lise`s Hundehotel

Lasse og Lise`s Hundehotel plikter å sørge for at din hund får den pleie, stell og omsorg den har behov for under opphold ved hundehotellet.

Det er viktig at du som kunde leser nøye gjennom hundehotellets betingelser før bestilling av opphold. Har du spørsmål vedrørende betingelsene, eller andre forhold ved hundehotellet, kan du ta kontakt med Lasse og Lise`s Hundehotel. Ved innsending av bestillings- / kundeskjema aksepteres betingelsene.


1. Priser
Prisen på oppholdet gjelder fra og med bekreftet innleveringsdag til og med bekreftet utleveringsdag, dvs pr påbegynt dag uansett tidspunkt for inn- eller utlevering.

All nødvendig mat og utstyr inngår i prisen.

Det gis ikke avslag i pris dersom man velger å medbringe eget fôr.

Alle priser er inkl. mva.


2. Bestilling
All bestilling skjer via hjemmesiden ved å fylle ut bestillings- / kundeskjema. Ett skjema for hvert opphold og for hver hund. Alle bestillinger vil bli bekreftet via SMS og e-post.

Lasse og Lise`s Hundehotel forbeholder seg retten til å avvise bestillinger.


3. Endring / avbestilling
Endring eller avbestilling av bekreftet opphold bør skje skriftlig via epost eller fra kontaktskjema på hjemmesiden til hundehotellet og på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Ved endring eller avbestilling av opphold forbeholder hundehotellet seg retten til å ilegge gebyr.

Henting eller levering utenfor åpningstid er mulig, gjelder ikke lørdager, mot et tillegg i prisen. Dette må avtales med hundehotellet og blir da bekreftet ved bestilling av opphold.


4. Veterinærbehandling
Hunden må være frisk, eller under kontrollert behandling av veterinær, ved opphold på Lasse og Lise`s Hundehotel. Dersom hunden er under behandling og må medisineres under oppholdet, må dette på forhånd avklares med hundehotellet. Alle medisiner må leveres tydelig merket og i originalemballasjen.

Lasse og Lise`s Hundehotel plikter å kontakte fortrinnsvis veterinær og deretter eier ved tegn på akutt skade eller sykdom. Hundehotellet dekker ikke kostnader til veterinær med unntak av om skaden / sykdommen skulle skyldes omstendigheter i oppholdet, eller er blitt påført hunden under oppholdet ved hotellet. Det kreves i så fall dokumentasjon med epikrise fra behandlende veterinær.

Kunden godtar at hotellet, på kundens regning og risiko, kan bestille veterinær til hunden ved mistanke om sykdom eller skade. Hvis det skal være begrensninger i behandlingen hunden mottar i en slik situasjon, må dette på forhånd skriftlig spesifiseres og avtales mellom eier og hundehotellet.

Hundehotellet forskutterer en eventuell veterinærutgift som må tilbakebetales fra eier ved henting av hund.


5. Vaksinasjonskrav
Hundeeier plikter å sørge for at hunden er vaksinert når den leveres til opphold ved hundehotellet. Vaksine må ikke være eldre enn ett år og hunden må være vaksinert senest 14 dager før opphold hos oss. Er du i tvil om din hund tilfredsstiller vaksinasjonskravene så kontakt din veterinær i god tid før oppholdet.

Det gjøres oppmerksom på at alle kunder må fremvise gyldig vaksinasjonsattest ved levering av hunden. Hundehotellet forbeholder seg retten til å avvise kunder som ikke kan fremvise gyldig vaksinasjon.


6. Flåttbehandling
Hunden må være tilstrekkelig beskyttet mot flått ved opphold på hundehotellet i flåttsesongen.


7. Personlig utstyr
Hundehotellet har alt av utstyr som er nødvendig for et godt opphold. Kunder som likevel velger å medbringe personlig utstyr eller leker til hunden, gjør dette på egen regning og risiko. Tapte eller ødelagte effekter erstattes ikke av hundehotellet. Alt av utstyr må merkes med hundens navn. Hunden må for øvrig ha god sele eller halsbånd ved opphold. Om dette blir ødelagt eller mistet erstattes det ikke av hundehotellet.


8. Betaling
Oppholdet betales i sin helhet, med kort eller kontanter, ved levering av hunden.

Ved forhåndsavtalt fakturering vil det tilkomme et fakturagebyr på kr. 65.- Legitimasjon må forevises ved avtale om fakturabetaling.


Sist oppdatert 09.03.2020
Lasse og Lise`s Hundehotel forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte betingelsene og vilkårene.Logg inn